• Επιλογή γλώσσας
 • English
 • Ελληνικά

Δήμος Κορυδαλλού

Δήμος Κορυδαλλού

Ελληνικά

Η Ομάδα Έργου του Δήμου Κορυδαλλού αποτελείται από μέλη-υπαλλήλους του δήμου, οι οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες του έργου ‘DemoCU’. Τα μέλη της ομάδας διαθέτουν εμπειρία από τη δραστηριοποίησή τους σε διάφορες συμμετοχικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί από το Δήμο Κορυδαλλού στο παρελθόν, όπως η διαβούλευση για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, η λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης, αλλά και η υλοποίηση, επί σειράν ετών, του συμμετοχικού προϋπολογισμού.

 

Ο ρόλος στο Έργο ‘DemoCU’

 1. Παροχή πληροφοριών για την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στο Δήμο, με έμφαση στον τομέα του πολιτισμού.

 2. Καταγραφή Πολιτιστικών Φορέων / Δομών και Υποδομών Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 3. Συμβολή στην ανάπτυξη ενός Προσχεδίου Αξιοποίησης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού, ως αφετηρία των πολυεπίπεδων συμμετοχικών προσεγγίσεων, έως την τελική διατύπωσή του, αξιοποιώντας την ποιοτική πληροφορία που θα συλλέγει με τη βοήθεια των συμμετοχικών διαδικασιών.

 4. Δράσεις Ενημέρωσης/Επικοινωνίας του Έργου ‘DemoCU’ σε τοπικό επίπεδο, μέσω παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

 5. Στρατολόγηση Φορέων για τη συμμετοχή τους στην Πολιτιστική Επιτροπή Διαβούλευσης (Π.Ε.Δ.)

 6. Συμβολή στην ανάπτυξη ενός Προσχεδίου Αξιοποίησης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δ. Κορυδαλλού, ως αφετηρία των πολυεπίπεδων συμμετοχικών προσεγγίσεων, έως την τελική διατύπωσή του μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες - ενσωμάτωση των στρατηγικών στόχων πολιτιστικής ανάπτυξης της Δημοτικής Αρχής.

 7. Συνεργασία με τους άλλους εταίρους για τις εφαρμογές που κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα (π. χ. δυνατότητα εφαρμογής δημοσκοπήσεων για θέματα πολιτιστικής πολιτικής ή δυνατότητα Streaming services για συγκεκριμένα πολιτιστικά δρώμενα, κτλ.).

 8. Εκμάθηση / συντήρηση / λειτουργία / ενημέρωση Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Πολιτιστικής Πολιτικής ‘DemoCU’.

 9. Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων για συμμετοχή στα εργαστήρια ‘Charrette’, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των συμμετοχικών διαδικασιών, μέσω υφιστάμενων παραδοσιακών αλλά και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

 10. Συμμετοχή στη Διοργάνωση των Εργαστηρίων ‘Charrette’.

 11. Διοργάνωση Ανοικτής Ημερίδας με το πέρας του έργου ‘DemoCU’, στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, με δράσεις ευρείας δημοσιοποίησης αυτής, αποστολής προσκλήσεων προς εκπροσώπους άλλων φορέων της τοπικής και κεντρικής διοίκησης, φορέων πολιτισμού, ΜΚΟ, λοιπών ενδιαφερομένων, πολιτών κ.λπ.

 

Επικοινωνία

Ταχ. Διεύθυνση Νέου Δημαρχείου: Γρηγ. Λαμπράκη 240 & Νικηφορίδη, 181 20, Κορυδαλλός
Τηλ. Κέντρο: 210 4990400.
e-mail info@korydallos.gr www.korydallos.gr