• Επιλογή γλώσσας
 • English
 • Ελληνικά

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ελληνικά

Η Ομάδα Έργου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Η ομάδα αυτή, με την εμπειρία της σε θέματα αστικού/περιφερειακού και ειδικότερα συμμετοχικού σχεδιασμού, αποσκοπεί στη στήριξη του έργου ‘DemoCU’ από μεθοδολογική σκοπιά. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή της συμμετοχικής μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου.

 

Ο ρόλος του φορέα στο Έργο ‘DemoCU’

 1. Χαρτογράφηση / οπτικοποίηση τομέα πολιτισμού στην περιοχή μελέτης για την αξιοποίησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ‘DemoCU’ του Έργου – παρουσίαση της χωρικής πληροφορίας σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.

 2. Συνεργασία με τους εταίρους του έργου για τις εφαρμογές που κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα (π.χ. δυνατότητα εφαρμογής δημοσκοπήσεων για θέματα πολιτιστικής πολιτικής ή δυνατότητα Streaming services για συγκεκριμένα πολιτιστικά δρώμενα, κτλ.).

 3. Συμβολή στην ανάπτυξη ενός Προσχεδίου Αξιοποίησης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού, ως αφετηρία των πολυεπίπεδων συμμετοχικών προσεγγίσεων, έως την τελική διατύπωσή του, αξιοποιώντας την ποιοτική πληροφορία που θα συλλέγει με τη βοήθεια των συμμετοχικών διαδικασιών.

 4. Προετοιμασία υλικού προς αξιοποίηση στο πλαίσιο των συμμετοχικών διαδικασιών με τη βοήθεια των μεθόδων «Ομάδες Εστίασης» και «Charrette».

 5. Σύμβουλος στην οργάνωση / υλοποίηση των εν λόγω διαδικασιών από μεθοδολογική άποψη.

 6. Συμβολή στην τελική διατύπωση του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αξιοποίησης Δομών και Υποδομών του Δήμου Κορυδαλλού».

 7. Συμβολή στην Ημερίδα που θα διοργανωθεί στο τέλος του προγράμματος από το Δήμο Κορυδαλλού, με παρουσιάσεις σχετικές με το Έργο (παρουσίαση μεθοδολογικής προσέγγισης, αποτελεσμάτων Έργου, εμποδίων στην υλοποίηση των συμμετοχικών διαδικασιών, κ.λπ.) και προβολή της Ημερίδας σε διάφορους φορείς.

 8. Συμβολή στη συγγραφή των εκθέσεων των σχετικών με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των συμμετοχικών διαδικασιών.

 9. Συγγραφή Τελικής Έκθεσης για τη Συμμετοχική Μεθοδολογία του ‘DemoCU’, σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους.

Η ομάδα έργου του φορέα αποτελείται από τους:

 

Επικοινωνία

Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 – 157 80 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7722672
Ε-mail: stratige@central.ntua.gr
www.survey.ntua.gr/el/departments/geo.html