• Επιλογή γλώσσας
 • English
 • Ελληνικά

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ελληνικά

Το έργο DemoCU χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου DemoCU ανέρχεται στο ποσό των 153.605,86 € και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 90%.

Το συνολικό ποσό των €7,34 εκ. που παρέχεται από τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας θα διατεθεί στους δικαιούχους ΜΚΟ μέσα από μια διαφανή διαδικασία ανταπόκρισης σε ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια επιλογής, στους οποίους οι ΜΚΟ θα κληθούν να απαντήσουν με συγκεκριμένες προτάσεις. Οι διαθέσιμοι πόροι θα διατεθούν στις ΜΚΟ που θα επιτύχουν στη διαδικασία επιλογής και θα ανταποκριθούν στα υψηλά κριτήρια διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του Προγράμματος.

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, θα δοθεί έμφαση στην:

 • μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
 • ενδυνάμωση των δομών των ΜΚΟ, καθώς και στην ανάδειξη της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της ορθής διακυβέρνησης

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται μπορούν να έχουν ως στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι, οι μειονότητες (κυρίως οι Ρομά), οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα θα συνεισφέρει στη μείωση της ρητορικής μίσους, του εξτρεμισμού, του ρατσισμού, της ομοφοβίας, του αντι-σημιτισμού, της ενδοοικογενειακής βίας και της εμπορίας ανθρώπων.

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ για την περίοδο 2009 – 2014, γνωστότερα ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική και οικονομική συνοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – κυρίως των πιο αδύναμων κοινωνικά και οικονομικά – και του ΕΟΧ.

Για την περίοδο 2009-2014, το ύψος της χρηματοδότησης που προσφέρουν η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία μέσω των EEA Grants ανέρχεται στο ποσό των €1.79 δις, με τη Νορβηγία να προσφέρει το 97% του συνολικού ποσού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο www.eeagrants.org ή τον ιστότοπο για τα προγράμματα στην Ελλάδα www.eeagrants.gr

Κάθε χώρα που λαμβάνει χρηματοδότηση από τα EEA Grants έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Για την Ελλάδα, το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την περίοδο 2009 -2014 ανέρχεται σε €63,4 εκ. και οι προτεραιότητες εντοπίζονται στους τομείς:

 • της εξασφάλισης ασύλου
 • της βελτίωσης των συνθηκών υποδοχής των αιτούντων άσυλο, με έμφαση στα παιδιά, καθώς και
 • της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών, των δομών και ικανοτήτων των ελληνικών ΜΚΟ ως προς την χάραξη πολιτικής και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω των EEA Grants στην Ελλάδα στη διεύθυνση http://eeagrants.org/Where-we-work/Greece

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη - Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της υγείας, της ιατρικής περίθαλψης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που δουλεύουν με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση:

 • στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών
 • στην εκπαίδευση των νέων
 • στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και
 • στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος

Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Ιδρύματος για τα επόμενα χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr