• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά

Χρήσιμο Υλικό

Χρήσιμο Υλικό

Ελληνικά

Σύνοψη Οδηγού Καλών Πρακτικών για τον Συμμετοχικό Πολιτιστικό Σχεδιασμό

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο μπορείτε να έχετε εδώ.

Οδηγός Καλών Πρακτικών για τον Συμμετοχικό Πολιτιστικό Σχεδιασμό σε Τοπικό Επίπεδο

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο μπορείτε να έχετε εδώ.

Συμμετοχική Μεθοδολογική Προσέγγιση του έργου “DemoCU”

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της αρχείο μπορείτε να έχετε εδώ.

Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του έργου “DemoCU”

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του αρχείο μπορείτε να έχετε εδώ.

Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του αρχείο μπορείτε να έχετε εδώ.

Ανάλυση Υπάρχουσας Κατάστασης – Καταγραφή / Οπτικοποίηση Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της αρχείο μπορείτε να έχετε εδώ.

Έκθεση για τη διεξαγωγή Ομάδων Εστίασης - Συζήτηση Προσχεδίου Ολοκληρωμένης Πολιτιστικής Διαχείρισης με τη Πολιτιστική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΠΕΔ)

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό της αρχείο μπορείτε να έχετε εδώ.

Τελικό Σχέδιο Διαχείρισης πολιτιστικών δομών και υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του αρχείο μπορείτε να έχετε εδώ.