• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά
Ένωση Τρίτεκνων Νομού Πειραιώς & Νήσων
Σκουφά 6 & Δημ. Διαμαντίδη, Κορυδαλλός
2104978274

Ένωση Τρίτεκνων Νομού Πειραιώς & Νήσων

Περιγραφή: 

Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. Ο σκοπός του είναι: 1. H προώθηση των συμφερόντων των οικογενειών με τρία (3) τέκνα. 2. Η εξομοίωση και η ένταξη των μελών του στις ευεργετικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν για τους πολύτεκνους. 3. Η προστασία του θεσμού της οικογένειας και της μητρότητας 4. Η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. 5. Η πολιτιστική και πνευματική ανύψωση των μελών του και της νεολαίας ειδικότερα. 6. Η καλλιέργεια των εθνικών παραδόσεων, ηθών και Ελληνορθόδοξων ιδεών. 7. Η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου και απόφασης που αποσκοπεί στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών με τρία (3) τέκνα και στην προαγωγή της ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματική καταστάσεως των μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους. Για την επίτευξη των σκοπών του το σωματείο θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω: α) Προώθηση ρυθμίσεων από την πολιτεία και τις τοπικές αρχές που θα διασφαλίζουν δικαιότερη αντιμετώπιση, θα εξυψώνουν το βιοτικό επίπεδο και θα προάγουν την ηθική, κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική κατάσταση των μελών του. β) Στήριξη των μελών του σε δίκαια αιτήματα τους που άπτονται του σκοπού του και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, γ) Εκπροσώπηση των μελών του σε διάφορα τραπέζια συζήτησης και διαπραγμάτευσης, δ) Παρέμβαση για πρόκληση και ενίσχυση θετικών πρωτοβουλιών υπέρ των συμφερόντων των μελών του. ε) Οικοδόμηση καλών σχέσεων και καναλιών επικοινωνίας με πρόσωπα, υπηρεσίες, οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση του σκοπού του. στ) Συμμετοχή σε ευρύτερης έκτασης Όργανα ή Ενώσεις εκπροσώπησης προσώπων της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας με τα μέλη του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα Όργανα θα είναι αρκετά δραστήρια και ότι θα υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ αυτών και του Σωματείου. ζ) Ενημέρωση των μελών του για τις εξελίξεις σε θέματα που τα ενδιαφέρουν και άπτονται του σκοπού του. η) Προαγωγή του θεσμού του τριτέκνου ως πολύτεκνου και ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος. θ) Καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του. ι) Πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που άπτονται του σκοπού του. κ) Συμβολή στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος στο μέτρο των δυνατοτήτων του. λ) Προστασία του θεσμού της οικογένειας, μ) Η παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα των Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η προσφορά σε αναξιοπαθούντα μέλη.

Ελληνικά
Διεύθυνση: 
Σκουφά 6 & Δημ. Διαμαντίδη, Κορυδαλλός