• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά
Μέριμνα
Ξενοφώντος 82,Κορυδαλλός 18120
2104978377 - 6943443777

Μέριμνα

Περιγραφή: 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1963 με την επωνυμία ''Η Μέριμνα του παιδιού''.Με την πάροδο του χρόνου, αλλάζοντας πλέον οι συνθήκες της ζωής, έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού και ο Σύλλογος φέρει την επωνυμία ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ''Η ΜΕΡΙΜΝΑ''.
Σκοπός του συλλόγου είναι η ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου της γυναίκας, αλλά και η οργάνωση και παρακολούθηση μορφωτικών διαλέξεων, παραστάσεων, εορτών, για την ψυχαγωγία και την πνευματική ανάπτυξη της, με βασικό πάντα γνώμονα την διατήρηση και την προβολή της πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης της πατρίδας μας.

Ελληνικά
Διεύθυνση: 
Ξενοφώντος 82,Κορυδαλλός 18120
Φωτογραφικό Υλικό: 
Χρήσιμο Υλικό: