• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά
Παρουσίαση Προσχεδίου Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Παρουσίαση Προσχεδίου Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού

Περιγραφή: 

Στις 16/11/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κορυδαλλού όπου έγινε παρουσίαση του Προσχεδίου Διαχείρισης των Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού.

Ελληνικά
Φωτογραφικό Υλικό: