• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά
2ο βιωματικό εργαστήριο του έργου DemoCU με τίτλο: «Πολιτισμός και Τρίτη ηλικία»

2ο βιωματικό εργαστήριο του έργου DemoCU με τίτλο: «Πολιτισμός και Τρίτη ηλικία»

Περιγραφή: 

Στις 08/10/2015 υλοποιήθηκε το δεύτερο βιωματικό εργαστήριο του έργου «DemoCU», το οποίο είχε ως αντικείμενο τη διερεύνηση της σχέσης της τρίτης ηλικίας με τον πολιτισμό/ αθλητισμό.
Στο εργαστήριο συμμετείχαν 15 άτομα, άνδρες και γυναίκες, με σαφή υπερεκπροσώπηση των γυναικών, ηλικίας 60 +. Αποτελούσαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία μέλη του ΚΑΠΗ και κλήθηκαν να συμμετέχουν εθελοντικά στο εργαστήριο.

Η διάρκεια του εργαστηρίου ήταν τρεις ώρες.

Το εργαστήριο είχε ως ειδικούς στόχους:

α) Τη διερεύνηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων γύρω από θέματα πολιτισμού- αθλητισμού
β) Τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων στους τομείς του πολιτισμού και αθλητισμού και τη διερεύνηση των αναγκών / επιθυμιών των ατόμων της τρίτης ηλικίας για συναφής δράσεις
γ) Τον εντοπισμό διευκολύνσεων ή/ και εμποδίων για τη συμμετοχή των ατόμων τρίτης ηλικίας σε δράσεις πολιτισμού-αθλητισμού.

Ελληνικά
Φωτογραφικό Υλικό: