• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά
3ο βιωματικό εργαστήριο του έργου DemoCU με τίτλο: «Πολυπολιτισμικός Πολιτιστικός Διάλογος»

3ο βιωματικό εργαστήριο του έργου DemoCU με τίτλο: «Πολυπολιτισμικός Πολιτιστικός Διάλογος»

Περιγραφή: 

Στις 10/11/2015 υλοποιήθηκε το τρίτο βιωματικό εργαστήριο του έργου «DemoCU», το οποίο είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη του πολυπολιτισμικού πολιτιστικού διαλόγου.

Η διάρκεια του εργαστηρίου ήταν τρεις ώρες.

Το εργαστήριο είχε ως ειδικούς στόχους:

α) Τη διερεύνηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων γύρω από θέματα πολιτισμού- αθλητισμού
β) Τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων στους τομείς του πολιτισμού και αθλητισμού και τη διερεύνηση πιθανών σημείων επαφής των διαφορετικών πολιτισμών
γ) Τον εντοπισμό διευκολύνσεων ή/ και εμποδίων για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα πολιτιστικού- αθλητικού περιεχομένου, αλλά και των ευκαιριών διαπολιτισμικών ανταλλαγών .

Ελληνικά
Φωτογραφικό Υλικό: