• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά
Εκδήλωση για κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης τομέων πολιτισμού και αθλητισμού

Εκδήλωση για κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης τομέων πολιτισμού και αθλητισμού

Περιγραφή: 

Ο Δήμος Κορυδαλλού ως εταίρος του έργου «Ανάπτυξη συμμετοχικής μεθοδολογίας και e-Πλατφόρμας για τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτιστικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο – Πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Κορυδαλλού – DemoCU» σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας» και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργάνωσε Συνάντηση – Συζήτηση με θέματα:

1) Κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης τομέων πολιτισμού & αθλητισμού
2) Παρουσίαση πλατφόρμας DemoCU – Δυνατότητες προβολής φορέων πολιτισμού & αθλητισμού
Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς του Κορυδαλλού, ο Πρέσβης της Νορβηγίας (δωρήτριας χώρας του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», ο Δήμαρχος Κορυδαλλού και εκπρόσωποι του Ιδρύματος Μποδοσάκη (φορέας διαχείρισης του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες»), πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 6 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κορυδαλλού.

Ελληνικά
Φωτογραφικό Υλικό: 
Χρήσιμο Υλικό: