• Επιλογή γλώσσας
  • English
  • Ελληνικά
1ο βιωματικό εργαστήριο του έργου DemoCu με τίτλο: «Ο Πολιτισμός μας ενώνει»

1ο βιωματικό εργαστήριο του έργου DemoCu με τίτλο: «Ο Πολιτισμός μας ενώνει»

Περιγραφή: 

Στις 23/9/2015 υλοποιήθηκε το πρώτο βιωματικό εργαστήριο του έργου «DemoCU», το οποίο είχε ως αντικείμενο τη μεταβίβαση του πολιτιστικού προϊόντος μεταξύ των γενεών.
Στο εργαστήριο συμμετείχαν 12 άτομα, εκπρόσωποι τριών γενεών από τέσσερεις οικογένειες. Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν παππούς- κόρη- εγγονή, γιαγιά-κόρη-εγγονή, γιαγιά-κόρη-εγγονός (χ2).

Η διάρκεια του εργαστηρίου ήταν τρεις ώρες.

Το εργαστήριο είχε ως ειδικούς στόχους:

α) Τη διερεύνηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων γύρω από θέματα πολιτισμού- αθλητισμού
β) Τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων στους τομείς του πολιτισμού και αθλητισμού και τη διερεύνηση πιθανών σημείων επαφής μεταξύ των γενεών
γ) Την ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συντελείται ο διαγενεακός πολιτισμικός διάλογος και κατ’ επέκταση ο εντοπισμός διευκολύνσεων ή/ και εμποδίων για κοινή μεταξύ των γενεών δράση στους τομείς ενδιαφέροντος.

Ελληνικά
Φωτογραφικό Υλικό: